astronomik veriler nedir

26 Kasım 2017
Astronomik veriler elde edilirken çeşitli teknikler uygulanmaktadır. Bu teknikler gözlemsel astronomi alanının konusuna girmektedir ve astronomlar, gözlem yaptıkları cisim ile ilgili ışık ölçümleri ve tayfsal gözlemler yapmaktadırlar. Öncelikle ışık ölçümü tekniği nedir? Fotometri olarak da isimlendirilen ışık ölçümü, ışıkölçer, diğer adıyla fotometre denilen cihazlar yardımıyla...