Elektronik Haberleşme 3.Çeyrek Pazar Raporu !

22 Aralık 2015
2015 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir *    27 Kasım 2015 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 676 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 1.108’dir.  *    2015 yılı üçüncü üç aylık dönemde Türk...