PC HocasıHaberlerKripto Para ile Ödeme Yasaklandı! Resmi Gazete’de Duyuruldu
kripto para ile ödeme

Kripto Para ile Ödeme Yasaklandı! Resmi Gazete’de Duyuruldu

 

Gece saatlerinde yayınlanan bir Resmi Gazete kararıyla beraber kripto para ile ödeme işlemleri yasaklandı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kararla beraber hem doğrudan hem de dolaylı yoldan sanal para birimleriyle ödeme yapılmayacak veya ödeme kabul edilemeyecek.

Kripto para ile ödeme yasağı tüm sanal paralar için geçerli!

Karar Resmi Gazete’nin 31456 sayılı yönetmeliği uyarınca uygulanmaya başlanacak. Uygulama ise 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. Sadece Bitcoin için de değil, tüm sanal paraların bu sürece dahil edildiğini de belirtelim. Hatta Resmi Gazete’de yayınlanan kripto para ile ödeme kararına ilişkin yönetmeliği de aşağı ekliyoruz.

kripto para ile ödeme

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. (2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. (3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması.

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. (2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Yazar Hakkında

Oğulcan Özsezgi

Oğulcan Özsezgi

Yeni teknolojileri incelemeyi seven, bilgisayar aşığı, boş zamanlarında 3D modelleme ile uğraşan bir yandan da aktif olarak editörlük yapan bir genç. :)

Yorum Yaz

Yorumunuzu Buraya Yazabilirsiniz

Video